ტრენინგები

ამჟამად პრაქტიკოსი იურისტებისათვის (ასევე სხვა დაინტერესებული პროფესიონალებისათვის) მიმდინარე და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ აქ.