სიახლეები

11.05.2015 დაიწყო მიღება საგადასახადო სამართლის სასერთიფიკატო კურსზე  ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი გიწვევთ მოკლევადიან სასერთიფიკატო პროგრამაზე საგადასახადო სამართალში. პროგრამა დაგეხმარებასთ გაიღრმავოთ ცოდნა და აიმაღლოთ უნარები საგადასახადო სამართალსა და საგადასახადო აღრიცხვაში. 23.04.2015 მიღება საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებების სასერთიფიკატო პროგრამაზე  ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი გიწვევთ მოკლევადიან სასერტიფიკატო პროგრამაზე საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებები. პროგრამა დაგეხმარებათ საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებებისთვის ხელშეკრულებათა შედგენის ტექნიკის დაუფლებაში, პროცესის პრაქტიკული ნიუანსების ათვისებაში, საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების სტრუქტურის გაანალიზებასა და ძირითადი საერთაშორისო დოკუმენტაციისა და ხელშეკრულებების გაცნობაში. 25.03.2015 შეჯიბრი სტუდენტებისთვის- იმიტირებულ საგადასახადო დავა ბიზნეს სამართლის ეროვნულმა ცენტრმა დაიწყო სტუდენტური გუნდების რეგისტრაცია იმიტირებული საგადასახადო დავის შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად. 02.03.2015 ტრენინგი სამართლის სწავლების მეთოდოლოგიაში 28 თებერვალს ბიზნეს სამართლის ეროვნულმა ცენტრმა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორებისთვის სამართლის სწავლების მეთოდოლოგიის შესახებ ტრენინგი გამართა. 23.02.2015 ტრენინგი პარტნიორთა შეთანხმებების შესახებ წარმატებით დასრულდა 18-21 თებერვალს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგი პარტნიორთა შეთანხმებებისა და დირექტორთა პასუხისმგებლობის სამართლებრივი, ფინანსური და საგადასახადო ასპექტები.