სიახლეები

15.05.2015 მეოთხე ბიზნეს სამართლის სიმპოზიუმი ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი 2015 წლის 6 ივნისს, უმასპინძლებს რიგით მეოთხე ბიზნესის სამართლის სიმპოზიუმს. 13.05.2015 საჯარო ლექცია - ბარტერული გარიგებების დაბეგვრა ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი გიწვევთ საჯარო ლექციაზე: "ბარტერული გარიგებების დაბეგვრა". 11.05.2015 დაიწყო მიღება საგადასახადო სამართლის სასერთიფიკატო კურსზე  ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი გიწვევთ მოკლევადიან სასერთიფიკატო პროგრამაზე საგადასახადო სამართალში. პროგრამა დაგეხმარებასთ გაიღრმავოთ ცოდნა და აიმაღლოთ უნარები საგადასახადო სამართალსა და საგადასახადო აღრიცხვაში. 23.04.2015 მიღება საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებების სასერთიფიკატო პროგრამაზე  ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი გიწვევთ მოკლევადიან სასერტიფიკატო პროგრამაზე საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებები. პროგრამა დაგეხმარებათ საერთაშორისო ბიზნეს გარიგებებისთვის ხელშეკრულებათა შედგენის ტექნიკის დაუფლებაში, პროცესის პრაქტიკული ნიუანსების ათვისებაში, საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულების სტრუქტურის გაანალიზებასა და ძირითადი საერთაშორისო დოკუმენტაციისა და ხელშეკრულებების გაცნობაში. 25.03.2015 შეჯიბრი სტუდენტებისთვის- იმიტირებულ საგადასახადო დავა ბიზნეს სამართლის ეროვნულმა ცენტრმა დაიწყო სტუდენტური გუნდების რეგისტრაცია იმიტირებული საგადასახადო დავის შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად.