სიახლეები

05.11.2018 ბიზნენის სამართლის  იმიტირებული სასამართლო პროცესის საქმე გამოქვეყნდა ბიზნესის სამართალში იმიტირებული პროცესის საქმე 02.11.2018 მონაწილეთა შერჩევა ბიზნესის სამართლის განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-8 ეროვნული კონფერენციისთვის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი აცხადებს მონაწილეების რეგისტრაციას ბიზნესის სამართლის განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-8 ეროვნული კონფერენციაზე 15.10.2018 სტუდენტური გუნდების რეგისტრაცია, ბიზნესის სამართლის სტუდენტურ შეჯიბრში  „იმიტირებულ სასამართლო პროცესები“ მონაწილეობის მისაღებად თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი,აცხადებს სტუდენტური გუნდების რეგისტრაციას, ბიზნესის სამართლის სტუდენტურ შეჯიბრში „იმიტირებულ სასამართლო პროცესები“ 28.09.2018 სპიკერთა შერჩევა ბიზნესის სამართლის მე-8 ეროვნული კონფერენციისათვის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით აცხადებს სპიკერთა შესარჩევ კონკურსს განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-8 ეროვნული კონფერენციისათვის ბიზნესის სამართალში, რომელიც გაიმართება თბილისში, 2018 წლის 8-9 დეკემბრს. 10.07.2018 სტატიების კონკურსი  ყოველწლიური გამოცემისთვის
"ქართული ბიზნესის სამართლის მიმოხილვა"

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი, აცხადებს სტატიების შერჩევას ყოველწლიური ელექტრონული გამოცემისთვის სტატიისათვის შერჩეული თემა უნდა უკავშირდებოდეს ბიზნესის სამართლის სფეროში არსებულ აქტუალურ პრობლემურ საკითხებს.