სიახლეები

29.01.2018
ყოველწლიური შეჯიბრი კლიენტთა კონსულტირების უნარ-ჩვევებში

ყოველწლიური შეჯიბრი კლიენტთა კონსულტირების უნარ-ჩვევებში

      თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი აცხადებს გუნდების რეგისტრაციას კლიენტთა კონსულტირების ყოველწლიური შეჯიბრის ეროვნულ რაუნდებში მონაწილეობის მისაღებად.

შეჯიბრის ორგანიზებასა და ადმინისტრირებას ახორციელებს თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი.

შეჯიბრის ფინანსურ მხარდაჭერას ახორციელებს USAID/PROLoG-ის პროგრამა და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI). 

განცხადება სრულიად იხილეთ ამ ბმულზე

სარეგისტრაციო ფორმა