სიახლეები

05.11.2018
ბიზნენის სამართლის  იმიტირებული სასამართლო პროცესის საქმე

ბიზნესის სამართალში იმიტირებული სასამართლო პროცესის საქმე 
 

გამოქვეყნდა ბიზნესის სამართალში იმიტირებული პროცესის საქმე. საქმის სრულად სანახავად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე.
 
შეჯიბრის  წესები
 
შეჯიბრის მონაწილე თითოეული გუნდი ამზადებს  სარჩელს და შესაგებელს შესაბამისად მოპასუხის და მოსარჩელის მხრიდან. 
 
წერილობითი განაცხადები უნდა აიტვირთოს ბმულზე  
წერილობითი განაცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 26 ნოემბერი.