გ.ი.გ კონფერენცია 2018

2018 წლის 8-9 დეკემბერს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში, ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის და საქათველოს ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა ბიზნესის სამართლის განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-8 ეროვნული კონფერენცია. კონფერენციაში 150-ზე მეტი პრაქტიკოსი იურისტი და ადვოკატი მონაწილეობდა.

კონფერენციის დღის წესრიგი.