მითითებისა და აღნიშვნის სტანდარტები სამართალში

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის მიერ მომზადებული სამეცნიერო ბროშურა "მითითებისა და აღნიშვნის სტანდარტი სამართალში" განკუთვნილია აკადემიური სამეც-ნიერო ნაშრომების შექმნით დაინტერესებულ პირთა ფართო წრისათვის. იგი ძირითადად ციტირების გერმანულ მოდელს ეფუძნება და მიზნად ისახავს აკადემიური ციტირების ზოგადი ტექნიკური სტანდარტის დამკვიდრებას საქართველოში.
 
დოკუმენტის სანახავად გადადით ბმულზე: "მითითებისა და აღნიშვნის სტანდარტი სამართალში" 2013