სანივთო სამართლის სახელმძღვანელო სამართლის სკოლებისათვის

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროგრამის“ (JILEP) ძალისხმევით  გამოიცა სანივთო სამართლის სახელმძღვანელო სამართლის სკოლებისათვის. 

სახელმძღვანელოს ავტორია, თბილისის სახელმწიფო უნივეტსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, სამართლის დოქტორი თამარ შოთაძე. 

სახელმძღვანელოს ელექტრონული ვერსია .pdf ფორმატში შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ვებგვერდიდან:

სანივთო სამართლის სახელმძღვანელო სამართლის სკოლებისათვის