საჯარო ლექციები 2015

09.06.2015 - ბარტერული გარიგებების დაბეგვრა
 
საჯარო ლექცია ეხებოდა  ბარტერული გარიგებების ბუნებას და მისი დამატებითი ღირებულების გადასახადითა და მოგების გადასახადით დაბეგვრის თავისებურებებს.
 
მომხსენებელი: გიორგი ცერცვაძე, აუდიტური კომპანია "ცოდნისას" დირექტორი; ჟურნალ "აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები"-ის მთავარი რედაქტორი.