ბიზნეს სამართლის კლინიკა

2012 წლის ოქტომბრიდან, თავისუფალ უნივერსიტეტში ფუნქციონირება დაიწყო ბიზნეს სამართლის კლინიკამ, რომელიც უფასო იურიდიულ დახმარებას/კონსულტაციას გაუწევს დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს (განურჩევლად მათი ეროვნებისა და ადგილმდებარეობისა), თუ :

 • მათ არ ჰყავთ იურიდიული წარმომადგენელი;
 • აქვთ ბიზნეს სამართალთან დაკავშირებული პრობლემა; და
 • პრობლემური საკითხი რეგულირდება ქართული კანონმდებლობით.

 

კლინიკა კლიენტებს შესთავაზებს კონსულტაციას  ბიზნეს სამართლის სამ ძირითად მიმართულებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე:

 • სამეწარმეო სამართალი;
 • სამოქალაქო სამართალი;
 • საგადასახადო სამართალი.

 

დაინტერესებულ პირებს მომსახურებას გაუწევენ თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მეოთხე კურსის სტუდენტები, რომლებსაც უხელმძღვანელებენ ამავე უნივერსიტეტის ლექტორები და პრაქტიკოსი ადვოკატები.

 

კლინიკა პასუხისმგებელია:

 • კლიენტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის კონფიდენციალურობის დაცვაზე;
 • შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილებაზე;

 

კლინიკა არ არის პასუხისმგებელი:

 • კლიენტის ინტერესების წარმოდგენაზე სასამართლოში;

 

კლინიკის საკონტაქტო ინფორმაცია:

 • ტელ.: 220 4487 ; 570 900 339  
 • ელ.ფოსტა: clc@freeuni.edu.ge

 

შენიშვნა: კლიენტის მიერ წარმოდგენილი თითოეული საქმეზე გადაწყვეტილება, საკითხის პრობლემურობისა და კლინიკის პროფილთან შესაბამისობის თაობაზე, მიღებული იქნება ინდივიდუალურად, კლინიკის გუნდისა და ხელმძღვანელების მიერ, კლიენტთან ინტერვიუსა და მის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით.