სტაჟირება

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებს სთავაზობს სტაჟირებას, რომლის ფარგლებში სტუდენტები ერთვებიან ცენტრის საქმიანობაში, როგორც სამართლებრივ, ისე ორგანიზაციულ საკითხებზე მუშაობისას.

გარდა ამისა, ცენტრი გეგმავს სტუდენტების ხელშეწყობას იურიდიულ ფირმებში სტაჟირების გასავლელად (ექსტერნშიფი).

კონკურსების შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება კონკურსების განყოფილებაში.