სიახლეები

28.09.2018 სპიკერთა შერჩევა ბიზნესის სამართლის მე-8 ეროვნული კონფერენციისათვის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრთან თანამშრომლობით აცხადებს სპიკერთა შესარჩევ კონკურსს განგრძობადი იურიდიული განათლების მე-8 ეროვნული კონფერენციისათვის ბიზნესის სამართალში, რომელიც გაიმართება თბილისში, 2018 წლის 8-9 დეკემბრს. 10.07.2018 სტატიების კონკურსი  ყოველწლიური გამოცემისთვის
"ქართული ბიზნესის სამართლის მიმოხილვა"

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი, აცხადებს სტატიების შერჩევას ყოველწლიური ელექტრონული გამოცემისთვის სტატიისათვის შერჩეული თემა უნდა უკავშირდებოდეს ბიზნესის სამართლის სფეროში არსებულ აქტუალურ პრობლემურ საკითხებს. 26.06.2018 შეჯიბრი სისხლის სამართლის პროცესში ადოკატირების უნარ-ჩვევებში 2018 წლის 23-24 ივნისს, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გაიმართა სტუდენტური შეჯიბრი სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატირების უნარ-ჩვევებში. 29.05.2018 ტრენინგი სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატირების უნარ-ჩვევებში 2018 წლის 26-27 მაისს, თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩატარდა 2-დღიანი ტრენინგი სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატირების უნარ-ჩვევებში. აღნიშნული ტრენინგი არის მოსამზადებელი ეტაპი შეჯიბრისთვის, რომელიც მიმდინარე წლის 23-24 ივნისს გაიმართება საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. ტრენინგში მონაწილეობდნენ შემდეგი უნივერსიტეტების გუნდები: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ქუთაისი), საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ილიას სახელმ 08.05.2018 სტუდენტური შეჯიბრი სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატირების უნარ-ჩვევებში თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი აცხადებს გუნდების რეგისტრაციას სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატირების უნარ-ჩვევების ყოველწლიურ შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად. შეჯიბრის მხარდამჭერია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროგრამა “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (USAID/PROLoG).