სიახლეები

02.03.2017 რეგულაციების გავლენის შეფასების (RIA) ექსპერტთა (იურისტი და ეკონომისტი) შესარჩევი კონკურსი თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი, USAID-ისა და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში აცხადებს ექსპერტთა (იურისტი და ეკონომისტი) შესარჩევ კონკურსს რეგულაციების გავლენის შეფასების (RIA) სახელმძღვანელო პრინციპების (გაიდლაინების) შემუშავებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთათვის შესაბამისი ტრენინგის ჩატარების მიზნით. 24.02.2017 ბიზნეს სამართლის ეროვნულმა ცენტრმა საერთაშორისო კომერციულ არბიტრაჟში ვილემ ვისის (WillemC. Vis) სახელობის იმიტირებული პროცესის წინა მოსამზადებელ შეხვედრას უმასპინძლა თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნულმა ცენტრმა საერთაშორისო კომერციულ არბიტრაჟში ვილემ ვისის (WillemC. Vis) სახელობის იმიტირებული პროცესის წინა მოსამზადებელ შეხვედრას უმასპინძლა. შეხვედრა დაეთმო იმიტირებული პროცესის პრობლემის (კაზუსის) საკითხების განხილვას. კონფერენციის მომხსენებლებმა ყურადღება გაამახვილეს საერთაშორისო არბიტრაჟში შუალედურ/დროებითი ზომის გამოყენებაზე და გადაწყვეტილების განხილვა ბრიტანულ საპარლამენტო სტილში დებატების ფორმატში წარმართეს. 12.02.2017 კლიენტთა კონსულტირების ყოველწლიური შეჯიბრი ჩატარდა 11-12 თებერვალს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით კლიენტთა კონსულტირების ყოველწლიური სტუდენტური შეჯიბრი ჩატარდა 10.02.2017 ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით 2017 წლის კლიენტთა კონსულტირების შეჯიბრის მონაწილეებს ტრენინგი ჩაუტარდათ ამა წლის 9-10 თებერვალს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ტრენინგი ჩატარდა, რომელიც კლიენტთა კონსულტირების ყოველწლიური სტუდენტური შეჯიბრის შემადგენელი ნაწილია. ტრენინგი ემსახურებოდა სტუდენტებისა და მათი მწვრთნელების შეჯიბრისთვის მომზადების მიზანს. გამოყენებული სასწავლო მეთოდოლოგია მოიცავდა, როგორც მოკლე სალექციო, ასევე სადემონსტრაციო (პრაქტიკულ) ნაწილს. 29.01.2017 თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ტრენინგი ჩატარდა ამა წლის 28-29 იანვარს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ტრენინგი ჩატარდა, რომელიც სტუდენტური შეჯიბრის - სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატირების უნარ-ჩვევები შემადგენელი ნაწილია.