სიახლეები

23.05.2019 ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვის მეშვიდე გამოცემა გამოქვეყნდა ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვის მეშვიდე გამოცემა 25.02.2019 შეჯიბრი კლიენტთა კონსულტირების უნარ-ჩვევებში 2019 წლის 23-24 თებერვალს, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩატარდა შეჯიბრი კლიენტთა კონსულტირების უნარ-ჩვევებში. 13.02.2019 ტრენინგი კლიენტთა კონსულტირების უნარ-ჩვევებში 019 წლის 9-10 თებერვალს, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგი კლიენტთა კონსულტირების უნარჩვევებში. 24.01.2019 ყოველწლიური შეჯიბრი
კლიენტთა კონსულტირების უნარ-ჩვევებში
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი აცხადებს გუნდების რეგისტრაციას კლიენტთა კონსულტირების ყოველწლიური შეჯიბრის ეროვნულ რაუნდებში მონაწილეობის მისაღებად. 18.12.2018 შეჯიბრი ბიზნესის სამართლის იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში 2018 წლის 15-16 დეკემბერს, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გაიმართა სტუდენტური შეჯიბრი ბიზნესის სამართლის იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში.