სიახლეები

23.05.2019
ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვის მეშვიდე გამოცემა

უკვე ხელმისაწვდომია ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვის მეშვიდე გამოცემა,

რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ რესურსების გვერდზე.