ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა

„ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა“ თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრისა და მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის (JILEP) ერთობლივი აკადემიური გამოცემაა.

ჟურნალში ქვეყნდება პროფესიონალი თეორეტიკოსებისა და პრაქტიკოსების, სტუდენტებისა და საერთაშორისოდ აღიარებული პროფესორებისა და მკვლევარების სტატიები.