საგადასახადო კოდექსის კომენტარი

შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით და „მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროგრამის“ (JILEP) ძალისხმევით, 2012 წ ივნისში გამოიცა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარი (წიგნი I და წიგნი II).

კომენტარის ავტორები არიან:

  • ლევან ნადარაია, საგადასახადო და იურიდიული დეპარტამენტის მენეჯერი საკონსულტაციო კომპანია „ალექსანდრე“
  • ზვიად როგავა, სრული პროფესორი საჯარო სამართალში, კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა
  • კახა რუხაძე, უფროსი საგადასახადო მენეჯერი KPMG საქართველო
  • ბონდო ბოლქვაძე, საბაჟო და ვაჭრობის ხელშეწყობის მენეჯერი USAID-EPI

 

კომენტარის ელექტრონული ვერსია .pdf ფორმატში შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ვებგვერდიდან:

 

კომენტარის ელექტრონული ვერსია .mobi ფორმატში ელექტრონული რიდერებისათვის შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან

ან გაეცნოთ ონლაინ:

საგადასახადო კოდექსის კომენტარი - წიგნი I

საგადასახადო კოდექსის კომენტარი - წიგნი II