Washburn University

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრის მთავარი აკადემიური პარტნიორია უოშბორნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (კანზასი, აშშ).

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი უოშბორნის უნივერსიტეტსა და თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტს შორის 2011 წელს გაფორმდა.

ცენტრი უოშბორნის უნივერსიტეტთან ერთად მრავალ პროექტს ახორციელებს, როგორც ქართველი სტუდენტებისათვის, ისე პროფესორებისა და პრაქტიკოსი იურისტებისათვის, მათ შორის: